Mechanické upevnění (kotvení) plochých střech

Vzhledem k četnosti výhod mechanického upevnění střešních skladeb se jedná o nejvyužívanější typ střešního upevnění. Níže vám velice stručně přiblížíme hlavní oblasti tohoto typu upevnění.

 .
Hlavními přednostmi jsou
 • ekonomicky výhodné řešení
 • technologický postup mechanického upevnění dovoluje provádění práce i za špatných a nestálých klimatických podmínek
 • vysoká bezpečnost upevnění, kdy je celá střešní skladba upevněna ke střešní konstrukci kotevním prvkem
 .
Typy materiálů pro kotvení

Hlavní podmínkou pro mechanické upevnění je pevný a soudržný podklad střešního souvrství

 • beton a lehčené betony
 • dřevo
 • trapézový plech

Kvalitu podkladu pro mechanické upevnění prověří výtažná zkouška a zároveň bude specifikován správný typ kotevního prvku

 .
Základní požadavky na kotevní prvky

Teleskopické hmoždinky a podložky

 • pevnost a pružnost, aby nedošlo k poškození kotevního prvku vlivem sání větru při
 • odolnost vysokým teplotám, aby nedošlo k poškození při svařování hydroizolace horkým vzduchem nebo plamenem
 • odolnost nízkým teplotám, aby nedocházelo ke křehnutí teleskopických hmoždinek při vysokých mrazech
 • korozní odolnost aluzinkových podložek

Kotevní šrouby a vruty

 • pevnost a pružnost, aby nedošlo k poškození kotevního prvku vlivem sání větru
 • typ a stoupání závitu pro jednotlivé typy upevnění, aby nedošlo k vytažení šroubu z podkladu
 • velikost a ostrost vrtáčku u samovrtných šroubů do trapézového plechu
 • korozní odolnost minimálně 12 cyklů Kesternicha
 .
Korozní odolnost kotevních prvků

 Pro dlouho životnost kotevního prvků hraje korozní odolnost důležitou roli. Kotevní prvky jsou neustále vystavovány korozním vlivům, kterými jsou:

 • vzdušná vlhkost
 • kondenzovaná vlhkost
 • chemické i přírodní látky obsažené v materiálech střešní skladby
 • koroze při styku hliníkového plechu a ocelového šroubu

Základní požadavky na korozní odolnost kotevních prvků

 • hlavním požadavkem na kvalitu kotevního prvku je určení korozní odolnosti definované Kesternichovám testem
 • minimální požadavek na korozní odolnost je 12 cyklů Kesternicha (námi dodávané šrouby mají  minimálně 15 cyklů Kesternicha)
 • ve střešních skladbách nad provozy s vysokým korozním působením doporučujeme použít nerezové šrouby
 .
Zásady správného mechanického upevnění
 • vždy používat pouze kvalitní výrobky s certifikací ETA
 • používat kotevní prvky dle jednotlivých typů upevnění → doporučujeme konzultovat se specializovaným odborníkem nebo provést výtažnou zkoušku
 • dodržovat technologický postup upevnění pro daný kotevní prvek např. průměr vrtáku, hloubka kotvení, atd.
 • okraj teleskopické hmoždinky nebo kotevní podložky musí být vždy minimálně 10 mm od kraje hydroizolačního pásu
 • spodní okraj teleskopické hmoždinky musí být minimálně 15 mm od podkladu, do kterého je kotveno, aby byl zachován prostor pro teleskopičnost a nedošlo tak k porušení hydroizolačního pásu protržením
 .
Výtažné zkoušky

Ke správnému určení kotevního prvku, typu kotevního šroubu a určení podkladu pro upevnění slouží výtažné zkoušky

 • výtažné zkoušky musí být prováděny v souladu s EU ETAG 006
 • musí být vystaven protokol o provedení výtažné zkoušky
 • evropské normy vyžadují minimální výpočtovou hodnotu 400N na jeden kotevní prvek
 • po zohlednění výpočtové hodnoty bezpečnostním faktorem musí být  minimální naměřená  výtažná hodnota 1200N
 • platí, že čím vyšší hodnoty jsou při tahové zkoušce naměřeny, tím méně kotevních prvků bude třeba pro upevnění střešní skladby do podkladu → záleží samozřejmě i na kvalitě a hodnotách hydroizolace

K objednávce výtažné zkoušky je nutno doložit následující informace:

 • adresa objektu
 • předpokládaná nynější skladba střechy
 • nová skladba střechy (výrobce, šířka, tloušťka a typ hydroizolace; typ a tloušťka tepelné izolace; rozteč vln trapézového plechu)
 • dostupnost na střechu
 • požadovaný termín tahové zkoušky
 .
Kotevní plány / Výpočet zatížení větrem

Aby mechanické upevnění plnilo správně svoji funkci, je třeba zohlednit počet kotevních prvků na m2, rozteč kotevních prvků a vzdálenost kotevních řad, dle jednotlivých zón střechy. K tomuto účelu slouží Kotevní plán / Výpočet zatížení větrem.

Návrh vypočtu zatížení větrem – výpočty jsou prováděny v souladu s normou CSN EN 1991­1­4/NA:2007

K objednávce kotevního plánu/výpočtu zatížení větrem je nutno doložit následující informace:

 • adresa objektu
 • nová skladba střechy (výrobce, šířka, tloušťka a typ hydroizolace; typ a tloušťka tepelné izolace; rozteč vln trapézového plechu)
 • výkres půdorysu střechy
 • výška budovy
 • výška atik
 • kladečský plán (směr spádu, směr pokládání hydroizolace)
 • směr pokládání hydroizolace

*Tento servis je poskytován ZDARMA našim stálým zákazníkům při splnění určitých podmínek

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.