Naše společnost zajišťuje pro své zákazníky kompletní servis v podobě provedení výtažné zkoušky  a výběru vhodného kotvícího prvku na každém objektu včetně vyhotovení protokolu.

Výtažné zkouškyindexhzh

Ke správnému určení kotevního prvku, typu kotevního šroubu a určení podkladu pro upevnění slouží výtažné zkoušky

 • výtažné zkoušky musí být prováděny v souladu s EU ETAG 006
 • musí být vystaven protokol o provedení výtažné zkoušky
 • evropské normy vyžadují minimální výpočtovou hodnotu 400N na jeden kotevní prvek
 • po zohlednění výpočtové hodnoty bezpečnostním faktorem musí být  minimální naměřená  výtažná hodnota 1200N
 • platí, že čím vyšší hodnoty jsou při tahové zkoušce naměřeny, tím méně kotevních prvků bude třeba pro upevnění střešní skladby do podkladu → záleží samozřejmě i na kvalitě a hodnotách hydroizolace

K objednávce výtažné zkoušky je nutno doložit následující informace:

 • adresa objektu
 • předpokládaná nynější skladba střechy
 • nová skladba střechy (výrobce, šířka, tloušťka a typ hydroizolace; typ a tloušťka tepelné izolace; rozteč vln trapézového plechu)
 • dostupnost na střechu
 • požadovaný termín tahové zkoušky
 .
Kotevní plány / Výpočet zatížení větrem

Aby mechanické upevnění plnilo správně svoji funkci, je třeba zohlednit počet kotevních prvků na m2, rozteč kotevních prvků a vzdálenost kotevních řad, dle jednotlivých zón střechy. K tomuto účelu slouží Kotevní plán / Výpočet zatížení větrem.

Návrh vypočtu zatížení větrem – výpočty jsou prováděny v souladu s normou CSN EN 1991­1­4/NA:2007

K objednávce kotevního plánu/výpočtu zatížení větrem je nutno doložit následující informace:

 • adresa objektu
 • nová skladba střechy (výrobce, šířka, tloušťka a typ hydroizolace; typ a tloušťka tepelné izolace; rozteč vln trapézového plechu)
 • výkres půdorysu střechy
 • výška budovy
 • výška atik
 • kladečský plán (směr spádu, směr pokládání hydroizolace)
 • směr pokládání hydroizolace

*Tento servis je poskytován ZDARMA našim stálým zákazníkům při splnění určitých podmínek

Příklad kotevního plánu / výpočtu zatížení větrem

hjg1

hjg

Degradace betonu
Při tahové zkoušce bylo zjištěno, že beton střešní desky je již v určité fázi degradace. Minimální požadované hodnoty v tahu (1300N) tak nebylo při použití šroubu LBS 6 mm dosaženo, a musel být použit šroub LBS 8 mm, který již dosáhl hodnot až 2000N.

zhtz

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.